Hovedafdeling:   Generalforsamlingen i hovedafdelingen er udsat indtil videre.

Badminton:

Petanque:  

Tennis:   

Håndbold: 

Gymnastik: