Arrangementer:

Bane 2 og 3 er klar til at spille på nu 1. maj  (pas godt på banerne = feje + tromle +vande)

Bane 1 forventes klar til træning på mandag, den  3. maj

Træning, se under træning

Praktiske arrangementer:

April 2021 gøres banerne klar til åbning

Vi har brug for din hjælp !!!!

Ring eller skriv til os og kom med på et banehold

Se kontaktinfo under menupunkt “Bestyrelse”