Arrangementer:

Træning, se under træning

Praktiske arrangementer:

April 2021 gøres banerne klar til åbning

Vi har brug for din hjælp !!!!

Ring eller skriv til os og kom med på et banehold

Se kontaktinfo under menupunkt “Bestyrelse”