Arrangementer:

Baneåbning, søndag 1. maj 2022 kl. 14

(pas godt på banerne = feje + tromle +vande)

Træning, se under træning

Praktiske arrangementer:

April 2022 gøres banerne klar til åbning

Vi har brug for din hjælp !!!!

Ring eller skriv til os og kom med på et banehold

Se kontaktinfo under menupunkt “Bestyrelse”